מרכז הבלונים – חנות הבלונים המובילה לסיטונאים וליחידים

תנאי השימוש באתר

הגדרות:
"מרכז הבלונים "  לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה.
"האתר" – אתר האינטרנט http://balloon-center.co.il
"מוצרים" – סוגי בלונים ואביזרים נלווים.
"ימי עסקים" – ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חגים, ימי חול המועד, וימי שבתון אחרים.

כללי:
1. התנאים שלהלן כתובים בלשון נקבה אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
2. הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמשת, נכנסת, מבקרת ו/או עושה כל פעולה אחרת בקשר עם האתר והמוצרים ו/או השירותים המוצעים בו.
3. מסמך תנאי שימוש זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין מרכז הבלונים לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.
4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של מרכז הבלונים באמצעות כפתור הווטסאפ באתר או בטלפון מס' 050-5723255.
5. האתר משמש כחנות מקוונת למכירת סוגים שונים של בלונים ואביזרים נלווים והוא בבעלות מרכז הבלונים ומנוהל על ידה.
6. השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר, מוצעים לך – המשתמשת – כשהם מותנים בקבלת כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש, ללא כל שינוי. עצם השימוש כאמור, ייחשב להסכמה מפורשת שלך – המשתמשת – לכל  התנאים המפורטים בתנאי השימוש. אלמלא כן לא תהיי רשאית להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, בכולם או בחלקם.
7. משתמשת שגלשה ו/או השתמשה באתר זה מצהירה, כי האמור בתנאי השימוש הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים. המשתמשת באתר מצהירה כי הינה מודעת לתנאי השימוש ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי השימוש וכללי השתתפות אלו.
8. מרכז הבלונים שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש באתר ובשירותים על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמשת בלבד. המשך שימוש בשירות מהווה הסכמה של המשתמשת לתנאים המעודכנים.
9. רישומי המחשב של מרכז הבלונים בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
10. מרכז הבלונים עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובולי בלון לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם ביום ביצוע ההזמנה.
12. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט.
הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
13. תנאי המימוש של מבצעי הנחה מתחלפים מפורטים על גבי הפריט ו/או במצורף לו.
במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר ההנחה.
14.במקרה של החזרת פריט, החזרת הפריט תבוצע ע"י הלקוחה ובאחריותה. עלות החזרת הפריט, באם תהיה, תשולם ע"י הלקוחה.
15. משתמשת באתר שבחרה מוצרים לסל הקניות אך לא השלימה את הזמנתה , מרכז הבלונים שומרת לעצמה את הזכות להעביר לה תזכורת באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר
1. רכישת מוצרים באתר תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה מקוון המופיע באתר. יובהר כי מילוי הטופס במלואו מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר שיפורט בהמשך העמוד) , המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3. יש להקפיד על מסירת כל פרטי הלקוחה הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם במועד. במקרה שלא תושלם מסירת החבילה בשל מסירת פרטים מוטעים על יד הלקוחה, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח נוסף, וכן בעמלת טיפול.
4. רכישת מוצרים באתר תתבצע באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף, בהעברה בנקאית, בביט או בפייבוקס

5. עם ביצוע הזמנה באתר, עובד מטעם מרכז הבלונים יצור קשר עם הלקוחה על מנת לבצע אישור סופי של ההזמנה וקבלת אמצעי תשלום .
6. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר אינו מכבד את החיוב ), הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
7. מסירת החבילה ללקוחה תתבצע תוך 3-7 ימי עסקים מיום אישורה הסופי של ההזמנה וקבלת אמצעי תשלום וזאת באמצעות שליח/ים.
8. לכל חבילה מחושבת עלות משלוח בהתאם לגודל ותמהיל החבילה. עלות המשלוח תתווסף בשלב ההוספה לסל.
9. במידה ואחד הפריטים בחבילה שהוזמנה אינו מצוי במלאי שבידי מרכז הבלונים, נציג של מרכז הבלונים יצור קשר עם הלקוחה ויעדכן אותה במחסור ויציע לה אלטרנטיבה חלופית במידה ותהיה.
10. לרשות הלקוחה תעמוד הזכות להחליט האם ברצונה להשאיר את ההזמנה עם השינוי או לבטלה ללא חיוב בגין כך.
11. היה ומוצר מסוים אינו קיים במלאי והדבר לא צויין באתר, לא תהא מרכז הבלונים מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך.
12. יש להדגיש ולהבהיר שחיוב הלקוח נעשה אך ורק לאחר ליקוט סופי של כל המוצרים בהזמנה כולל חלופות אלטרנטיביות במידה והיו ולאחר עדכון בחוסרים במידה והיו.ולאחר קבלת אישור סופי מהלקוח בגין עלות ההזמנה.
13. יודגש כי מרכז הבלונים תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים:
* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
* אם ישנו חוב כספי למרכז הבלונים והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
14. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בולי בלון בטלפון 050-5723255 בימים א’- ה’ בין השעות 9:00-16:00 או בהודעה באמצעות  כפתור הווטסאפ שבאתר.
הודעות לשירות הלקוחות יחשבו ככאלה שהגיעו ליעדם ביום העסקים שלאחר מועד המשלוח.

אחריות מרכז הבלונים
1. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי החבילה שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות באופן מיידי עם גילוי הפגם ועד 3 ימים מרגע קבלת החבילה, אל שירות הלקוחות בטלפון 050-5723255, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
2. תמונות הפריטים באתר הינן תמונות אמיתיות של המוצרים והאתר עשה כמיטב יכולתו להציגן בקנה מידה המשקף את גודל המוצר יחסית למוצרים אחרים, ובכל זאת, ייתכנו הבדלים בין הגודל והגוון המוצגים בתמונה של המוצר לבין הפריטים הנמכרים בפועל, ויש לוודא גודל המוצר בהתאם לאמור במפרט הייחודי לכל מוצר.
3. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את מרכז הבלונים ו/או את הנהלת האתר.
4. מרכז הבלונים אינה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר כתוצאה משימוש לקוי שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה.
5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות של חברת השליחויות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1. האמור בפרק זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. ניתן להחזיר את החבילה – במידה שלא נעשה בה שימוש, באריזתה המקורית, וללא פגם או נזק, וזאת תוך 21 יום ממועד אספקתה.
3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי.
4. ביטול הזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה. זיכוי כספי יינתן  עפ״י האמור בחוק.
5. היה ופנתה הלקוחה אל האתר לפני שליחת חבילה אליה, דיווחה על טעות בהזמנה וביקשה לתקן את ההזמנה, שומרת לעצמה מרכז הבלונים את הזכות לדרוש תשלום בעבור מוצרים שיוצרו או נחתכו/נגזרו במיוחד עבור הלקוחה ובהוראתה .
6. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, תבוצע החזרת המוצרים אך ורק ע"י הלקוחה והיא תישא בעלות ההחזרה. יינתן זיכוי כספי מלא בגין עלות המוצרים בלבד, לא כולל את עלות המשלוח. הזיכוי יינתן בתנאי שכל הפריטים בחבילה יוחזרו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – עם האריזה המקורית. במידה והחבילה הוחזרה שלא כאמור בסעיף זה, הלקוח לא יזוכה.
7. מרכז הבלונים הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי להכריע בעניין מצב כל הפריטים המוחזרים, והאם הם עומדים בתנאים לדלעיל.

זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני של המוצרים הנמכרים באתר, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של מרכז הבלונים  בלבד.  זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאורם ועיצובם וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים, תמונות החבילות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של מרכז הבלונים מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת  הסכמתה של מרכז הבלונים הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. השם מרכז הבלונים וכן שם המתחם (co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של מרכז הבלונים בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של מרכז הבלונים ובעליה.
6. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוב', לכל מטרה אחרת.
8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או  אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוחות במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בפרק זה.
2. לקוח המבקש לרכוש מוצרים באתר יידרש להזין את פרטיו (כגון שם, טלפון, כתובת וכתובת מייל) לצורך ביצוע המשלוח ושליחת חש/קבלה בלבד.
3. מרכז הבלונים לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.
4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשמת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא תזכה אותה בכל סעד  ו/או פיצוי כלשהו.

שמירה על סודיות
1. מרכז הבלונים אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
2. מרכז הבלונים משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיהם.
3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מרכז הבלונים לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4. מרכז הבלונים מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא על מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה  והעברת אינפורמציה ללקוחה.
5. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 

מחזיק בלונים

מחזיק בלונים הוא אביזר פרקטי ורב-תכליתי המאפשר להציג ולאבטח בלונים במסגרות שונות, להעצים את היופי

קרא עוד »